+ Заболявания

jkhgf4eg78Доброкачествени тумори на черния дроб
Чернодробен аденом
Той е доброкачествен тумор, чиято честота нараства след масовото приложение на контрацептиви при жените. Най-често са солитарни с диаметър от няколко до 20 см, субкапсуларно разположени с или без капсула. Туморите са васкуларизирани и лесно могат да кръвят. Хистологично аденомът е изграден от добре диференцирани хепатоцити.
Клинична картина: Клинично рядко се наблюдава коремна болка, увеличаване на черния дроб или други симптоми. При кръвотечение от аденома се наблюдава хемоперитонеум. Малигнизацията на аденомите в хепатоцелуларен карцином е доказана, като най-често се наблюдава при болни с аденоматоза.
Диагноза: Диагностицирането се извършва с ехография, компютърна томография, перкутанна чернодробна биопсия.
Лечение: Въпреки регресията и изчезването на чернодробните аденоми след прекратяване приема на контрацептиви, рискът от кървене и малигнена трансформация налага хирургичното им лечение. Извършва се енуклеация, чернодробна резекция, а при аденоматоза- трансплантация.
Фокална нодуларна хиперплазия
това е доброкачествен тумор по-често засягащ жените в репродуктивна възраст. Връзката с контрацептивите не е напълно изяснена. Най-често се наблюдава субкапсуларно разположен възел. Клинично повечето от възлите са безсимптомни и се намират случайно по време на операция или на аутопсионната маса.
Хемангиом на черния дроб
Това е най-често срещаният доброкачествен тумор на черния дроб. По-често се засяга средната възраст и женския пол. Най-често туморите са единични, добре отграничени и изпъленени с кръв, със спонгиозна консистенция, отделени от околния паренхим с фиброзна псевдокапсула.
Клинична картина: Клинично симптоматиката е оскъдна и туморите се откриват случайно при изследвания. Рядко се наблюдава хепатомегалия, тежест, тъпи болки в дясното подребрие. Хемангиомите на черния дроб нарастват бавно, като само при големи тумори има риск от кръвотечение.
Лечение: Малките хемангиоми остават под наблюдение, а големите, както и бързорастящите са индикация за хирургично лечение.
Оперативното лечение може да бъде:
- енуклеация- премахване само на тумора;
- атипична резекция от отделни сегменти, носещи тумора;
- сегментектомия или лобектомия- най-често при разположение на тумора в левия лоб.
Други тумори
По-рядко срещани тумори на черния дроб са: хамартом, хемангиоендотелиом, лимфангиом, фиброми, миксоми и др.

 


Източник:  framar.bg

Кой е в сайта?

We have 24 guests and no members online

Тагове

pharma city, аптеки софия, аптеки пловдив, аптеки варна, аптеки стара загора, аптеки смолян, аптеки марешки, аптеки, клиники софия, клиники пловдив, клиники варна, клиники бургас, клиники стара загора, клиники смолян, клиики, психолози софия психолози пловдив, психолози варна, психолози бургас, психолози велико търново, психолози смолян, психолози пазарджик, психолози перник, психолози благоевград,  психолози, зъболекари софия, зъболекари пловдивзъболекари, денонощен зъболекар,  фармация, медицинапсихология, СУЕеритроцити, дккбронхоскопиялевкоцитихемоглобин, кабинети, прополис, хомеопатиямедидерма, медлайн, бодимед, заболявания, лекарства, психиатър, хипнотерапевт, изследвания, кръв, кръвни изследвания, агнозия, афазия, апраксия, диети, отслабване, лечение, психологичен речник, алтруизъм, аптека запад, СПИН тест, ХИВ тест, биопсия, алергологични тестовеЕлектроенцефалограмата ЕЕГЕлектрокардиограмаЕлектромиограма ЕМГ, ендоскопия, ентероскопия, лекарства с рецепта, лекарства без рецепта, витамини, хомеопатични лекарства, ваксини и серуми, субстанции, хълцане

(C) PharmaCity.bg Съдържанието в сайта е автоматично генерирано! Във Всяка статия ще намерите линк към източника.

Съдържанието на PharmaCity.bg има само и единствено информационна цел и не би могло да замени каквато и да е консултацията с лекар или специалист!


 

Proudly hosted @ logozombohost